top of page

SALUT

 informació actualitzada COVID-19:

Informació Oficial Actualitzada COVID-19

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

Fes seguiment i vigilància del teu estat de salut i si tens dubtes de tenir el COVID baixa’t l’app STOP COVID-19 CAT: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/

 

 “Preguntes Freqüents - Salut”

Atenció primària

Accés a "la meva salut"

Farmàcies

Salut mental i emocional

bottom of page