top of page

Altres idiomes

En aquesta web podreu trobar aùdios en diferents llengües sobre què és el coronavirus i mesures de protecció (és informació oficial de la Generalitat treballada amb diverses organitzacions):

https://creacionpositiva.org/audios-multilingues-coronavirus.html

 

Info general:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhztAnCYJajs_d9K77qx0SSJpJs56D3nZ

Gestió residus:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqj3AFLWaaEOSoz91zBoG6SwD4spf5q1d

Protecció Internacional:

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/preguntes-frequents-sobre-estrangeria-i-proteccio-internacional-durant-lestat-dalarma_937845

bottom of page